Verejný ochranca práv na podujatí "Sme deti sveta" v Bojniciach

19.11.2009

Vo štvrtok 19. novembra 2009 sa verejný ochranca práv zúčastnil 15. ročníka podujatia "Sme deti sveta", organizovaného občianskym združením Mladý parlament a Kultúrnym centrom Bojnice. Na podujatí, ktoré sa konalo pri príležitosti Svetového dňa detí priblížil prítomným postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky ako aj svoje praktické poznatky a skúsenosti z dodržiavania práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb, osobitne práv detí.
Zobraziť všetky