Verejný ochranca práv na oslave 10. výročia zriadenia inštitúcie verejného ochrancu práv v Českej republike

09.12.2010

Dňa 9. decembra 2010 sa  verejný ochranca práv zúčastnil oslavy 10. výročia verejného ochrancu práv v Českej republike.  Po úvodnom slove verejného ochrancu práv Českej republiky, predniesol  slávnostný príhovor verejný ochranca práv Slovenskej republiky. V slávnostnom príhovore  zhrnul a ocenil vzájomnú spoluprácu a vyjadril presvedčenie, že aj v budúcnosti si budú verejní ochrancovia práv Slovenskej republiky a Českej republiky vzájomne nápomocní pri riešení problémov občanov.  Svoje príhovory predniesli aj podpredseda („místopředseda“) Senátu Českej republiky a predseda Najvyššieho správneho súdu Českej republiky.  Pozvaní hostia si pri tejto príležitosti strihovým dokumentom pripomenuli pamiatku JUDr. Otakara Motejla, prvého verejného ochrancu práv Českej republiky, ktorého prínos je pre túto inštitúciu neoceniteľný. Jeho pamiatke bola venovaná aj pamätná tabuľa, ktorú odhalili verejný ochranca práv Českej republiky a verejný ochranca práv Slovenskej republiky.
Zobraziť všetky