Verejný ochranca práv na odbornom seminári sudcov z obvodu Krajského súdu v Nitre

13.06.2007

Dňa 13. júna 2007 sa verejný ochranca práv zúčastnil odborného semináru sudcov z obvodu Krajského súdu v Nitre, ktoré sa uskutočnilo v Častej-Papierničke. V rámci semináru verejný ochranca práv vystúpil s príspevkom zameraným na problematiku ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike a na praktické skúsenosti a poznatky z dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb z činnosti verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky