Verejný ochranca práv na návšteve u ombudsmanov v Rakúsku

08.06.2005

Dňa 8. júna 2005 sa na pozvanie rakúskeho ombudsmana Petra Kostelku uskutočnila návšteva slovenského verejného ochrancu práv u svojich kolegov v Rakúsku. Stretnutie bolo prvým oficiálnym na rakúskej pôde. Peter Kostelka, jeden z troch ombudsmanov Rakúska a viceprezident Medzinárodnej inštitúcie ombudsmanov(International Ombudsman Institut, ďalej len "I.O.I.") sa zúčastnil konferencie organizovanej Kanceláriou verejného ochrancu práv v máji 2005 v Bratislave k problematike ochrany základných práv a slobôd pri uplatňovaní trestného práva.

Cieľom návštevy bolo bližšie sa zoznámiť s právomocou a pôsobnosťou ombudsmanov v Rakúsku i oboznámenie s činnosťou verejného ochrancu práv v Slovenskej republike. Nakoľko je Peter Kostelka viceprezidentom IOI, verejný ochranca práv požiadal o podporu členstva inštitútu verejného ochrancu práv v Slovenskej republike v tejto významnej inštitúcii. Peter Kostelka ocenil správne smerovanie inštitútu verejného ochrancu práv v Slovenskej republike v medzinárodnom priestore. Popri výmene praktických skúseností ombudsmani rokovali o  pôsobení ombudsmanov v regiónoch svojich krajín, etike správania sa úradníkov orgánov verejnej správy, návrhoch legislatívnych zmien právnej úpravy ich inštitútov vo svojich krajinách, zákonodárnej iniciatíve a práve iniciovať konanie ústavného súdu, bezplatnej právnej pomoci i Dohovore o právach dieťaťa. S ombudsmanom Ewaldom Stadlerom sa verejný ochranca práv osobitne venoval aj ľudským právam a základným slobodám pri obmedzení osobnej slobody vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody. Ombudsmanka Rosemaria Bauer sa zaujímala najmä o konanie stavebných a katastrálnych úradov.

Verejný ochranca práv mal možnosť pozrieť si záznamy televíznej relácie ombudsmanov v Rakúsku, ktorá je vysielaná pravidelne každú sobotu a prezentuje za účasti poškodenej strany a  predstaviteľov dotknutých orgánov spravidla dva prípady riešené ombudsmanmi s vysokou sledovanosťou televíznymi divákmi.

Nadviazané bližšie kontakty prospešné pre činnosť pri ochrane ľudských práv a základných slobôd by mali okrem spolupráce v medzinárodných ombudsmanských organizáciách pokračovať už na jeseň tohto roku výmennými stážami pracovníkov úradov ombudsmanov.
Zobraziť všetky