Verejný ochranca práv na návšteve Inštitútu pre kriminológiu a sociálnu prevenciu v Prahe

14.06.2005

V dňoch 13. a 14. júna 2005 verejný ochranca práv navštívil Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu v Prahe. Inštitút nadviazal na činnosť bývalého Výskumného ústavu kriminologického pri Generálnej prokuratúre ČSFR, dnes je riadený priamo Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky. Inštitút pokračovanie na území Slovenskej republiky nenašiel.

Verejný ochranca práv návštevou nadviazal na závery medzinárodnej konferencie „Ochrana základných práv a slobôd pri uplatňovaní trestného práva“, ktorú Kancelária verejného ochrancu práv organizovala 10. mája 2006 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, najmä dosiahnuť, aby sa záujem čo najširšej verejnosti sústredil na postupné obmedzovanie a odstraňovanie všetkých podmienok, ktoré umožňujú a uľahčujú trestnú a inú protispoločenskú činnosť, venovať prvotný význam v potlačovaní trestnej činnosti dôslednej prevencii, obmedzeniu kriminogénnych faktorov, uplatňovať kombináciu prostriedkov štátneho donútenia s prostriedkami výchovného a spoločenského pôsobenia, ako aj na návrh Programu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý je prílohou Správy o činnosti za uplynulý rok, ktorý verejný ochranca práv z vlastnej iniciatívy predložil Národnej rade Slovenskej republiky s dvomi hlavnými formami uplatňovania- preventívnou a profylaktickou činnosťou.

Závery stretnutia s riaditeľom PhDr. Miroslavom Scheinostom, jeho zástupcom Mgr. Janom Rozumom a ďalšími predstaviteľmi inštitútu je nadviazanie spolupráce pri výmene výsledkov výskumnej, študijnej a analytickej činnosti so zámerom prijatým od počiatku existencie inštitútu verejného ochrancu práv v Slovenskej republike, a to zvyšovať právne vedomie širokej verejnosti, ale i odborný rast pracovníkov Kancelárie verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky