Verejný ochranca práv na mládežníckej konferencii „Participácia mládeže na živote obce, mesta, regiónu“

11.03.2010

Dňa 11. marca 2010 sa verejný ochranca práv zúčastnil mládežníckej konferencie „Participácia mládeže na živote obce, mesta, regiónu“, ktorá sa konala v rámci projektu Aktívna mládež = rozvoj občianskej spoločnosti pod záštitou primátora mesta Prešov.  Organizátormi podujatia, v rámci ktorého bolo  plánované aj zriadenie prvého mládežníckeho ombudsmana pre mesto Prešov, boli Rada mládeže Prešovského kraja v spolupráci s Mestom Prešov, mládežníckymi parlamentmi a obecnými radami mládeže Prešovského kraja. Verejný ochranca práv na tomto podujatí vystúpil s príspevkom venovaným svojim poznatkom z dodržiavania práv dieťaťa orgánmi verejnej správy v Slovenskej republike ako aj aktivitám Kancelárie verejného ochrancu práv v danej oblasti, osobitne Projektu detských ombudsmanov.
Zobraziť všetky