Verejný ochranca práv na medzinárodnom stretnutí k 60. výročiu prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v Poľsku

04.12.2008

V dňoch 4. – 5. decembra 2008 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie ombudsmanov, predstaviteľov ľudskoprávnych organizácií, akademikov a umelcov venované 60. výročiu prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, na ktorom sa zúčastnil aj verejný ochranca práv. Hlavnými organizátormi stretnutia boli poľský ombudsman, štátny kontrolór a ombudsman Izraela, Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky, Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky, Malopoľské vojvodstvo a Múzeum Auschwitz-Birkenau. Stretnutie bolo venované otázkam potreby dodržiavania a ochrany ľudských práv a slobôd, historickým poznatkom i moderným výzvam, zohladňujúcim rôzne kultúry a tradície.
Zobraziť všetky