Verejný ochranca práv na medzinárodnom seminári REAL 2006 vo Viedni

26.04.2006

V dňoch 24. – 26. apríla 2006 sa uskutočnil vo Viedni medzinárodný seminár REAL 2006 na tému „Vzťahy medzi Európou a Latinskou Amerikou k témam chudoba, rozvoj a demokracia“. Tento trojdňový medzinárodný seminár nadväzoval na riešenie medzinárodného projektu prezentovaného na troch predchádzajúcich seminároch, ktoré sa uskutočnili v Buenos Aires, v Bratislave a Granade/Nikaragui. Zosumarizoval výsledky uvedených predchádzajúcich seminárov. Prítomní boli účastníci z Európy, Latinskej Ameriky a karibskej oblasti, ktorí diskutovali o spolupráci medzi kontinentmi. Osobitná pozornosť bola venovaná okrúhlemu stolu k problematike ľudských práv. Nadväzne na uvedené stretnutie sa v dňoch 11. až 13. júna 2006 vo Viedni uskutoční stretnutie predstaviteľov ombudsmanských inštitúcií z Európy pod názvom „Kompetencie európskych ombudsmanov – charakteristika a analýza stavu status quo“, ktorý organizuje Medzinárodný ombudsmanský inštitút IOI. Toto stretnutie sa koná za účelom vytvorenia analýzy fungovania jednotlivých ombudsmanských inštitúcií.
Inštitucionálnym členom Medzinárného ombudsmanského inštitútu sa v júli 2005 stal aj verejný ochranca práv.
Zobraziť všetky