Verejný ochranca práv na medzinárodnej konferencii Menej používané jazyky v nových členských štátoch EÚ

09.10.2005

V dňoch 7. – 9. októbra 2005 organizovala Organizácia pre menej používané jazyky na Slovensku v Šamoríne medzinárodnú odbornú konferenciu „Menej používané jazyky v nových členských štátoch EÚ“, ktorej sa zúčastnil verejný ochranca práv. Témou konferencie bolo prerokovanie súčasnej situácie menej používaných jazykov v Slovenskej republike, v Českej republike, v Poľku a v Maďarsku, postavenie menšín a legislatíva upravujúca používanie menšinových jazykov.
Zobraziť všetky