Verejný ochranca práv na medzinárodnej vedeckej konferencii: Reforma verejnej správy na Slovensku

01.03.2007

Dňa 1. marca 2007 sa verejný ochranca práv Pavel Kandráč zúčastnil ako čestný hosť na pozvanie predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára na medzinárodnej vedeckej konferencii "Reforma verejnej správy na Slovensku", ktorú Žilinský samosprávny kraj organizoval v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s cieľom priblížiť problematiku decentralizácie verejnej správy širokej verejnosti. Verejný ochranca práv aj na základe skúseností s konaním, rozhodovaním i nečinnosťou orgánov verejnej správy získaných pri preskúmavaní podnetov fyzických osôb a právnických osôb vo svojom vystúpení podporil decentralizáciu verejnej správy a zdôraznil najmä nevyhnutnosť dodržiavania princípov "dobrej správy" zamestnancami orgánov verejnej správy vo vzťahu k občanom.
Zobraziť všetky