Verejný ochranca práv na medzinárodnej vedeckej konferencii 2007 – Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých – za spravodlivé podnikanie a spoločnosť

27.11.2007

Dňa 27. novembra 2007 sa verejný ochranca práv zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie 2007 – Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých – za spravodlivé podnikanie a spoločnosť. Organizátorom konferencie boli Ekonomická univerzita v Bratislave, UNDP Slovakia a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Hlavnou témou konferencie bola problematika rovnosti šancí, spravodlivého podnikania a spoločnosti. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Zobraziť všetky