Verejný ochranca práv na medzinárodnej konferencii Otvorenosť verejnej správy v Brne

26.11.2009

Vo štvrtok 26. novembra 2009 sa verejný ochranca práv Pavel Kandráč zúčastnil medzinárodnej konferencie Otvorenosť verejnej správy, ktorú organizoval jeho český kolega Otakar Motejl. Cieľom konferencie bolo predstaviť a v následnej diskusii podrobne porovnať právne prostredie v oblasti prístupu orgánov štátnej správy a samosprávy k verejnosti vo vybraných stredoeurópskych krajinách. Na konferencii vystúpil aj verejný ochranca práv, ktorý sa vo svojom príspevku venoval aktuálnym otázkam prístupu verejnosti k informáciám na Slovensku.
Zobraziť všetky