Verejný ochranca práv na krajskom kole Olympiády ľudských práv v Bratislave

09.02.2010

Dňa 9. februára 2010 sa verejný ochranca práv zúčastnil vyhodnotenia krajského kola XII. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa konalo na Strednej odbornej škole Na pántoch v Bratislave. S účastníkmi olympiády, ale aj s prítomnými pedagógmi diskutoval najmä o problematike dodržiavania základných práv a slobôd v Slovenskej republike, osobitne práv detí, ako aj o svojich praktických poznatkoch a aktivitách Kancelárie verejného ochrancu práv v tejto oblasti. 
Zobraziť všetky