Verejný ochranca práv na konferencii K aktuálnym otázkam konania a rozhodovania súdov v správnom súdnictve

21.05.2007

Dňa 21. mája 2007 sa verejný ochranca práv zúčastnil konferencie "K aktuálnym otázkam konania a rozhodovania súdov v správnom súdnictve" v Častej Papierničke. Konferencia, ktorej organizátormi boli Najvyšší súd Slovenskej republiky a Justičná akadémia sa konala pri príležitosti 15 rokov od obnovenia činnosti správneho súdnictva a zriadenia správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Zobraziť všetky