Verejný ochranca práv na konferencii Ľudské práva v teórii a praxi v Košiciach

18.03.2008

V dňoch 18. - 19. marca 2008 sa verejný ochranca práv zúčastní celoslovenskej konferencie "Ľudské práva v teórii a praxi", organizovanej Európskym združením študentov práva Slovensko(ELSA) a Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Verejný ochranca práv, ktorý je súčasne členom vedeckej rady konferencie, účastníkov oboznámi s postavením verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, ako aj s praktickými poznatkami z ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd na Slovensku.
Zobraziť všetky