Verejný ochranca práv na IX. svetovej konferencii Medzinárodného ombudsmanského inštitútu vo Švédsku

09.06.2009

Verejný ochranca práv sa v dňoch 9. - 12. júna 2009 zúčastnil IX. svetovej konferencie Medzinárodného ombudsmanského inštitútu (IOI), ktorá sa konala v Stockholme. Medzinárodný ombudsmanský inštitút, asociácia zastrešujúca ombudsmanské inštitúcie na všetkých kontinentoch sveta, aktuálne prechádza historickými zmenami svojej inštitucionálnej podoby, legitimita ktorých sa bude odvodzovať od výsledkov hlasovania členov počas svetovej konferencie. Ani miesto konania svetovej konferencie preto nie je zvolené náhodne - dňa 12. júna 2009 Švédsko oslávilo 200. výročie vzniku ombudsmanského inštitútu.
Zobraziť všetky