Verejný ochranca práv na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv

24.03.2011

Verejný ochranca práv sa dňa 24. marca 2011 stretol s účastníkmi celoštátneho kola XIII. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže v Liptovskom Jáne. Témou  tohto ročníka bol „Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci aktívne občianstvo“.  Činnosti verejného ochrancu práv pri ochrane základných práv a slobôd bol určený aj jeden z workshopov programu celoštátneho kola,  počas ktorého verejný ochranca práv  študentom poskytol informácie o svojej činnosti pri ochrane základných práv a slobôd vo vzťahu ku konaniu, rozhodovaniu alebo nečinnosti orgánov verejnej správy a odpovedal na množstvo zaujímavých otázok. Záujem účastníkov Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže o činnosť verejného ochrancu práv svedčí o ich snahe  neustále sa vzdelávať v oblasti ochrany ľudských práv a ich aktívnom prístupe k danej problematike. Olympiáda ľudských práv, ktorú organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv, má za cieľ  posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou so zvláštnym zreteľom ochrany a  zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí. Počas troch súťažných dní tohto ročníka si zmeralo svoje poznatky a schopnosti 63 finalistov vybraných spomedzi 4 021 účastníkov základných školských a následne krajských kôl. Niektorých z najúspešnejších z nich ocenil aj  verejný ochranca práv.
Zobraziť všetky