Verejný ochranca práv na celoslovenskej porade vedúcich pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

01.02.2005

Verejný ochranca práv sa na pozvanie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže zúčastnil na Celoslovenskej porade vedúcich pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré sa konalo dňa 1. februára 2005 v Nitre. V úvode svojho vystúpenia verejný ochranca práv vysoko pozitívne zhodnotil úroveň doterajšej súčinnosti a vyjadril presvedčenie v ďalšie prehlbovanie spolupráce s Kanceláriou verejného ochrancu práv. V príspevku reagoval na aktuálnu problematiku prijímania nových trestnoprávnych kódexov a súvisiace zmeny v právnej úprave výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, najmä vo vzťahu k mladým páchateľom. Zdôraznil, že je potrebné venovať pozornosť vyrovnanému pôsobeniu výchovy, prevencie a represie.
Zobraziť všetky