Verejný ochranca práv na besede v zariadení náhradného bývania strediska krízovej intervencie v Košiciach

05.05.2010

Dňa 5. mája 2010 verejný ochranca práv navštívil Zariadenie náhradného bývania Strediska krízovej intervencie, Adlerova 4, Košice, kde s klientkami tohto zariadenia besedoval o ochrane základných práv a slobôd, osobitne o ich problémoch v styku s orgánmi verejnej správy, týkajúcich sa najmä ochrany práv detí a vybavovania sociálnych dávok, ale aj vymáhania výživného,  pracovných príležitostí i problémov týkajúcich sa bývania.
Zobraziť všetky