Verejný ochranca práv na besede so žiakmi Základnej školy v Horný Vadičov

18.05.2009

V pondelok 18. mája 2009 verejný ochranca práv besedoval so žiakmi zo základnej školy v Hornom Vadičove. Hlavnou témou besedy bola ochrana a dodržiavanie práv detí z poznatkov verejného ochrancu práv, ale aj možnosti zapojenia sa do Projektu detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv (detských ombudsmanov).
Zobraziť všetky