Verejný ochranca práv na besede so žiakmi Základnej školy na Golianovej ulici v Banskej Bystrici

24.05.2010

Dňa 24. mája 2010 verejný ochranca práv besedoval so žiakmi 8. ročníka a následne Školského klubu pre prvý stupeň Základnej školy na Golianovej ulici v Banskej Bystrici o  právach dieťaťa. Hlavným cieľom besedy bolo priblížiť deťom Dohovor o právach dieťaťa i  praktické poznatky verejného ochrancu práv z ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd detí v školskom i mimoškolskom prostredí.
Zobraziť všetky