Verejný ochranca práv na besede so študentmi v Žiari nad Hronom

20.10.2011

Verejný ochranca práv sa na gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom zúčastnil dvoch besied. Prvá beseda so žiakmi základných škôl a nižších ročníkov osemročného gymnázia bola tematicky zameraná na školský poriadok a Dohovor o právach dieťaťa. Druhá beseda so žiakmi vyšších ročníkov osemročného gymnázia bola tematicky zameraná na  postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, jeho činnosť,  ako aj praktické poznatky a skúsenosti z oblasti ochrany základných práv a slobôd.  Počas obidvoch besied verejný ochranca práv v rámci diskusie zodpovedal množstvo otázok, ktoré svedčili o záujme žiakov nielen o oblasť týkajúcu sa práv detí, ale aj o oblasť týkajúcu sa všeobecnej ochrany základných práv a slobôd.
Zobraziť všetky