Verejný ochranca práv na besede so študentmi v Šuranoch

22.11.2011

Dňa 22. novembra 2011 sa verejný ochranca práv zúčastnil na besede so študentmi druhého ročníka Obchodnej akadémie v Šuranoch. Témou besedy bolo priblíženie činnosti, postavenia a právomocí verejného ochrancu práv vo vzťahu občanom, ktorí sa na neho obracajú so svojimi podnetmi. Študenti sa aktívne zapájali do diskusie, zaujímali sa o prípady, v ktorých došlo k porušeniu ľudských práv. Stretnutie bolo realizované v rámci projektu EUROSCOLA 2011. Besedy sa zúčastnilo 50 študentov.
Zobraziť všetky