Verejný ochranca práv na besede so študentmi Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre

15.04.2009

V stredu 15. apríla 2009 sa verejný ochranca práv zúčastnil besedy so študentmi Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre. Beseda bola zameraná na postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, ale aj na jeho praktické poznatky z ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy, osobitne práv detí.
Zobraziť všetky