Verejný ochranca práv na besede so študentmi

03.05.2011

Dňa 3. mája 2011 verejný ochranca práv prijal pozvanie na besedu so študentmi Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici, ktorých informoval o svojej činnosti pri ochrane základných práv a slobôd, osobitne práv detí. Počas diskusie odpovedal na množstvo otázok, ktoré svedčia o záujme študentov prehlbovať si vedomosti o uvedenej problematike a o ich snahe získavať informácie z oblasti právneho poriadku Slovenskej republiky.
Zobraziť všetky