Verejný ochranca práv na besedách so študentmi Strednej odbornej školy potravinárskej v Bratislave

23.02.2010

V utorok 23. februára 2010 verejný ochranca práv besedoval s dvomi skupinami študentov Strednej odbornej školy potravinárskej v Bratislave. Hlavnou témou besied bolo postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, jeho pôsobnosť, kompetencie, ale aj praktické poznatky z dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy na Slovensku. Osobitná pozornosť bola venovaná ochrane a dodržiavaniu práv detí.
Zobraziť všetky