Verejný ochranca práv na 5. seminári národných ombudsmanov členských štátov EÚ v Haagu

13.09.2005

V dňoch 11.-13. septembra 2005 sa pod záštitou európskeho ombudsmana a národného ombudsmana Holandska uskutočnil v Haagu 5. seminár národných ombudsmanov členských štátov Európskej únie. Na seminári, ktorého hlavou témou bola "Úloha inštitúcie ombudsmana a podobných inštitúcií pri implementácii práva Európskej únie" sa zúčastnil i verejný ochranca práv v Slovenskej republike Pavel Kandráč. V rámci stretnutia sa ombudsmani venovali otázkam vzťahu ombudsmanov k Ústave Európskej únie, ochrane životného prostredia, diskriminácii so zameraním najmä na práva národnostných menšín a problematike slobody pohybu. Súčasne bola vyjadrená potreba v prípade existencie viacerých ombudsmanov pre riešenie rôznych otázok zastrešiť ich pôsobenie jedným hlavným reprezentantom inštitúcie ombudsmana pre celú krajinu.
Zobraziť všetky