Verejný ochranca práv na 5. medzinárodnej konferencii „Manažérstvo kvality vo verejnej správe“ v Bratislave

02.12.2008

V dňoch 2. – 3. decembra 2008 sa verejný ochranca práv zúčastnil 5. medzinárodnej konferencie „Manažérstvo kvality vo verejnej správe“, organizovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.  Hlavnými témami konferencie boli najmä modernizácia štátnej a verejnej správy, nástroje kvality v samospráve a ich efekt, e-gov, modely a nástroje kvality v sociálnych službách, procesné mapovanie, projekty zlepšovania vo verejnej správe a pod. Verejný ochranca práv v rámci konferencie vystúpil s príspevkom venovaným prostriedkom modernizácie a zvyšovania kvality verejnej správy a jej efektivite.

Acrobat icon Znenie príspevku verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky