Verejný ochranca práv na 22. schôdzi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

10.10.2007

Dňa 10. októbra 2007 sa verejný ochranca práv zúčastnil 22. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Hlavnou témou rokovania bola problematika nútených vysťahovaní neplatičov nájomného ako aj diskusia k možnej nepriamej diskriminácii v súvislosti s právnou úpravou vzniku nároku na príspevok pri narodení dieťaťa podľa zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá v znení neskorších predpisov.
Zobraziť všetky