Verejný ochranca práv na 21. sneme Združenia miest a obcí Slovenska

18.05.2011

Dňa 18. mája 2011 sa verejný ochranca práv zúčastnil 21. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Cieľom snemu bolo vyhodnotenie uplynulého obdobia a určenie smerovania ZMOS na najbližšie 4 roky, ako aj voľba predsedu a kontrolnej komisie ZMOS za účasti zúčastnených zástupcov miest a obci z celkového počtu 2 792 členských miest a obcí z 58 regionálnych združení.
Zobraziť všetky