Verejný ochranca práv k Medzinárodnému dňu detí

05.06.2005

V týždni od 30. mája do 3. júna 2005 uskutočnila Kancelária verejného ochrancu práv viacero akcií zameraných na ochranu a presadzovanie práv detí.

V rámci prvých dní sa verejný ochranca práv a jeho spolupracovníci ako spoluorganizátori zúčastnili vzdelávacieho podujatia "Ľudské práva, práva dieťaťa a ich ochrana" organizovaného pre pedagogických pracovníkov, kde odprezentovali nielen historický vývoj a úpravu základných práv a slobôd, ale aj postavenie, pôsobnosť, kompetencie i praktické skúsenosti verejného ochrancu práv v Slovenskej republike. Osobitne sa zamerali na uplatňovanie Dohovoru o právach dieťaťa.

V stredu 1. júna 2005 v Medzinárodný deň detí vyšla Kancelária verejného ochrancu práv v ústrety všetkým podávateľom tým, že predĺžila úradné hodiny od 08.00hod. do 18.00hod. „Deň otvorených dverí pre dieťa a rodinu“ sa v kancelárii konal už po druhýkrát. Tento deň využilo 43 osôb, ktoré sa zaujímali o problémy z oblasti práv detí a rodinného práva, žiadali najmä právne usmernenia v súvislosti s rozvodom manželstva a styku rodičov s maloletými deťmi po rozvode a riešenie sociálnych problémov rodín s maloletými deťmi i časté problémy súdnych prieťahov. Podávatelia prejavovali záujem i o možnosť využitia úradných dní v regiónoch Slovenska. Právnici kancelárie podali právne rady napríklad k problému legalizovania manželstva uzavretého v cudzine, fyzických útokov na syna a ďalej sa budú zaoberať aj prípadom nevydanie rodného listu dieťaťu matky, štátnej občianky SR, narodeného v cudzine. Na Kanceláriu verejného ochrancu práv sa v tento deň obracali najmä mladí rodičia vo veku do 35 rokov. Kancelária verejného ochrancu práv pripravila pre všetkých účastníkov informačné materiály o právach detí a o činnosti verejného ochrancu práv.

Vo štvrtok 2. júna 2005 sa verejný ochranca práv stretol s deťmi z Detského domova v Hriňovej. Deti zaujímali najmä ich práva v školských zariadeniach, osobitne sa zaujímali aj o problémy diskriminácie. Verejný ochranca práv sa zaujímal aj o podmienky a problémy detí v detskom domove, využívanie voľného času, možností účasti na kultúrnom živote spoločnosti.

Piatok 3. júna 2005 verejný ochranca práv navštívil Gymnázium na Ul. J. Kollára v Žiari nad Hronom, kde sa zúčastnil ústnej časti maturitných skúšok a následne sa stretol so študentmi v diskusii, v ktorej okrem problematiky práv dieťaťa v zmysle platnej právnej úpravy v Slovenskej republike a medzinárodných dohovorov, odpovedal na otázky z jednotlivých právnych oblastí, aktuálnych legislatívnych zmien , osobitne v trestnom práve. Verejný ochranca práv sa zaujímal o ich problémy i možnosti ďalšieho uplatnenia.

Týždeň aktivít venovaných deťom ukončil verejný ochranca práv v sobotu 4. júna 2005, kedy sa zúčastnil stretnutia detí z detských domovov v rámci programu DETI DEŤOM na Bojnickom zámku organizovanom Detským centrom Spoločnosti pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu a Slovenskej humanitnej rady. Stretnutie sa konalo pri príležitosti 25. výročia založenia kolektívu Detského centra a 15. výročia založenia Detského centra- Spoločnosti pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu.
Zobraziť všetky