Verejný ochranca práv hosťom v čitateľskej rubrike denníka Nový deň

17.03.2004

Verejný ochranca práv Pavel Kandráč v utorok 16. marca 2004 od 9.00 do 10.00 hod. v  rubrike Náš hosť telefonicky odpovedal na otázky čitateľov denníka Nový deň.

Telefón sa rozozvučal už oveľa skôr pred avízovaným termínom. Netrpezliví občania dobre poznali hlavné oblasti pôsobenia ombudsmana, prejavili rozsiahle vedomosti jeho o činnosti, hlbšie sa zaujímali o jeho prácu či kompetencie a samozrejme mali predovšetkým záujem o právne usmernenie vo svojich problémoch. Mnohí už boli podať podnet, či sťažnosť v Kancelárii Verejného ochrancu práv a zaujímali sa o to, ako môžu doložiť ďalšiu dokumentáciu k ich prípadom. Čitatelia mali záujem aj o právne usmernenie v oblasti sociálnej, dôchodkovej, v reštitúciách, pri uplatňovaní majetkových nárokov, ale aj vo veci súdnych prieťahov a s problémami so samosprávou. Ďalší občania chceli vedieť na akých inštitúciách si majú uplatňovať svoje práva a či sa v tomto smere budú rozširovať kompetencie verejného ochrancu práv. Veľký záujem bol aj o stretnutie priamo s verejným ochrancom práv v jeho regionálnych pracoviskách v rôznych oblastiach Slovenska.
Zobraziť všetky