Verejný ochranca práv deťom a mládeži. Podujatia Kancelárie verejného ochrancu práv pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

02.06.2008

Tak, ako každý rok, aj v tomto roku organizovala Kancelária verejného ochrancu práv pri príležitosti Medzinárodného dňa detí viaceré podujatia. Dňa 29. mája 2008 sa verejný ochranca práv zúčastnil živej prehliadky XV. ročníka olympiády tvorivosti detí a mládeže reedukačných domovov, diagnostických centier a liečebnovýchovných sanatórií v Záhorskej Bystrici, nad ktorým prevzal záštitu. 

V piatok 30. mája 2008 sa uskutočnila beseda verejného ochrancu práv so žiakmi Základnej školy Nitrianske Hrnčiarovce, ktorej hlavnou témou bude dodržiavanie a ochrana práv dieťaťa.

V pondelok 2. júna 2008 organizovala Kancelária verejného ochrancu práv už po piaty raz vo svojom sídle na Nevädzovej ulici v Bratislave Deň otvorených dverí pre dieťa a rodinu. Verejný ochranca práv a všetci právnici jeho kancelárie boli pri príležitosti Medzinárodného dňa detí verejnosti k dispozícii v predĺžených úradných hodinách od 8.00 do 18.00 hod. Ponuku poradiť sa využilo 37 záujemcov.

Medzi prvými pricestovala do bratislavského sídla verejného ochrancu práv pani z východného Slovenska. Niektorí rodičia prišli aj v sprievode svojich detí. Rezonovala problematika výživného,  zbytočných prieťahov súdov vo veciach starostlivosti o maloletých,  starý otec sa pýtal na svoje práva vo vzťahu k vnukovi po smrti matky, jeho dcéry, zaznamenali sme nesúhlas so zrušením školy, problém osvojenia, nespokojnosť so spoplatnením vysokoškolského štúdia, ako aj podozrenie zo sexuálneho zneužívania dcér ich otcom. Ako posledná odchádzala po 18-tej hod. zo sídla verejného ochrancu práv učiteľka z Bratislavy.     

Verejný ochranca práv besedoval aj približne s dvoma stovkami študentov. Predpoludním prišiel za nimi na Gymnázium Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave a za verejným ochrancom práv prišli zasa zo Žiaru nad Hronom, sprevádzaní svojimi učiteľmi, stredoškoláci z Hotelovej akadémie. Zaujímalo ich napríklad, či rodičia a učitelia musia rešpektovať ich právo na súkromie, pýtali sa ďalej, či má škola právo žiadať od nich prax počas letných prázdnin. Pedagógovia sa informovali na používanie mobilných telefónov žiakmi počas vyučovania. 

V záujme zvyšovania právneho vedomia poskytol verejný ochranca práv mladým ľuďom aj informačné materiály, týkajúce sa Dohovoru o právach dieťaťa a obdaroval ich drobnými suvenírmi s logom verejného ochrancu práv. Deň otvorených dverí organizuje Kancelária verejného ochrancu práv dva razy do roka –  v júni, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a v decembri si takto pripomína  Medzinárodný deň ľudských práv. 
Zobraziť všetky