Verejný ochranca práv besedoval s účastníkmi projektu „Mladí bez predsudkov“

24.09.2010

Dňa 24. septembra 2010 verejný ochranca práv o ochrane základných práv a slobôd besedoval s mladými ľuďmi, ktorí sú zapojení do projektu „Mladí bez predsudkov“. Cieľom projektu občianskeho združenia Quo Vadis je zaktivizovať mladých ľudí zo Zvolena v ľudsko-právnej oblasti prostredníctvom neformálneho vzdelávania v oblasti participácie a antidiskriminácie.
Zobraziť všetky