Verejný ochranca práv apeluje na Národnú radu Slovenskej republiky v súvislosti s namietanou diskrimináciou platových pomerov sudcov

15.02.2010

V súvislosti s aktuálnym spoločenským dianím v oblasti justície sa na verejného ochrancu obracajú občania aj s problémom namietanej platovej diskriminácie sudcov a apelujú na skoré a vhodné vyriešenie tohto problému.

Verejný ochranca práv citlivo vníma  závažnosť tejto problematiky, osobitne zvýraznenej tým, že sa týka či už priamo alebo nepriamo viacerých sudcov, a tým aj možného ohrozenia samotného princípu nezávislosti súdnictva.

Preto sa verejný ochranca práv obrátil na predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako predstaviteľa orgánu zákonodarného zboru určeného na zabezpečenie zdokonalenia právneho poriadku Slovenskej republiky s požiadavkou o čo najvhodnejšie vyriešenie vzniknutej situácie i prostredníctvom legislatívneho procesu.
Zobraziť všetky