Verejný ochranca práv a vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na vedeckej konferencii „Občan a verejná správa“

25.10.2007

V dňoch 25. – 26. októbra 2007 sa verejný ochranca práv a vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnili vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Občan a verejná správa (ústavno-právne aspekty)“. V rámci vystúpení sa verejný ochranca práv zameral na problematiku verejnej správy a morálneho a etického pôsobenia na občana a vedúca kancelárie sa venovala právu a etike vo vzťahu občana a úradníka vo verejnej správe z praktických poznatkov verejného ochrancu práv.  Konferencia sa konala na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Zobraziť všetky