Verejný ochranca práv a projekt vytvárania profilov krajín

12.04.2010

Dňa 12. apríla 2010  verejný ochranca práv prijal študentov európskych politických štúdií univerzity v Amsterdame, ktorí sa podieľajú na výskumnom projekte vytváranie profilov krajín, ktorý je tento rok zameraný na Slovensko. Jeho cieľom je preskúmať úlohu a miesto Slovenskej republiky v Európskej únii. Ťažiskom sú ekonomické, politické, právne a sociálne aspekty Slovenské republiky. Časť výskumu  je zameraná na právny štátu, antikorupčné opatrenia a nezávislosť súdnej moci. Verejný ochranca práv ako jeden z oslovených  predstaviteľov informoval o svojich poznatkov o ochrane základných práv a slobôd a činnosti orgánov verejnej správy v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky