Verejný ochranca a predstavitelia Slovenskej advokátskej komory o bezplatnej právnej pomoci

05.02.2004

Verejný ochranca a predstavitelia Slovenskej advokátskej komory o bezplatnej právnej pomociVerejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. sa stretol s predstaviteľmi Slovenskej advokátskej komory JUDr. Štefanom Detvaiom – predsedom SAK, JUDr. Antonom Blahom - predsedom Nadácie slovenskej advokácie a Mgr. Andrejom Popovcom – riaditeľom SAK.

Obsahom stretnutia bolo rokovanie o:
1. Bezplatnej právnej pomoc v SR
2. Vzájomnej spolupráci

Obidve strany budú iniciovať prijatie právneho predpisu o poskytovaní bezplatnej právnej pomoci v SR a spoločne sa obrátia na predsedu NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, poslancov a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky.
Súčasne sa zhodli, že prijatie právnej normy upravujúcej bezplatnú právnu pomoc je nutné aj vzhľadom na vstup do Slovenskej republiky do Európskej únie. Komplexnú bezplatnú právnu pomoc totiž neupravuje v SR žiadny právny predpis ani vecne, ani organizačne.
Zobraziť všetky