Verejného ochrancu práv prijali do Európskej siete detských ombudsmanov

26.03.2008

Verejný ochranca práv Pavel Kandráč získal pridružené členstvo v Európskej sieti detských ombudsmanov (ENOC). Vstup do tejto významnej a vplyvnej medzinárodnej organizácie umožní Slovenskej republike využívať skúsenosti špecializovaných inštitúcií na ochranu práv detí a zapojiť sa do koordinovaných aktivít v tejto oblasti, vrátane monitorovania implementácie Dohovoru OSN o právach detí. Plné členstvo v Európskej sieti detských ombudsmanov (ENOC) má v súčasnosti 33 inštitúcií z 24 štátov Rady Európy.
Jedným z kritérií na udelenie plného členstva je zriadenie osobitného útvaru, výlučne zameraného na problematiku ochrany práv detí. Verejný ochranca práv v tejto súvislosti pripomína, že v súčasnosti už prijíma aj sťažnosti priamo od detí a do budúcnosti sa nebráni ani ďalšiemu rozšíreniu svojej pôsobnosti a právomocí, samozrejme s podmienkou adekvátneho personálneho a finančného posilnenia Kancelárie verejného ochrancu práv.

Verejný ochranca práv Pavel Kandráč za šesť rokov svojej činnosti  vybavil viac ako 1300 podnetov, týkajúcich sa práv detí. Z vlastnej iniciatívy spolu s právnikmi svojej kancelárie  poskytol viac ako 2 500 právnych usmernení vo veciach ochrany práv detí, či už vo svojom sídle v Bratislave alebo v regionálnych pôsobiskách v rámci Slovenskej republiky. Zvyšovanie právneho vedomia o právach dieťaťa, osobitne zaručených Dohovorom OSN o právach dieťaťa, patrí medzi prioritné činnosti verejného ochrancu práv tak vo vzťahu k deťom, ako aj  k odbornej a laickej verejnosti.
Zobraziť všetky