Zákazky s nízkou hodnotou 2017

Aktualizácia 08.09.2017

Zákazka  

Dátum zverejnenia

Lehota na zasielanie ponúk

Na stiahnutie

Správa informačných HW a SW technológií            

08.09.2017

18.09.2017 do 10:00

Vyzva_ZsNH_2017_2822

Monitoring médií            

27.7.2017

11.08.2017

Vyzva_ZsNH_2017_2577

Bezpečnostný projekt

08.03.2017

21.03.2017

Vyzva_ZNH_2017_1207