Zákazky podľa § 9 ods. 9 pre rok 2015

Aktualizácia 28.8.2015

Zákazka  

Dátum zverejnenia

Lehota na zasielanie ponúk

Na stiahnutie

Povinné zákonné a  havarijné postenie motorových vozidiel 2015-16

28.8.2015

9.9.2015, 12.00

2015POIST

Vybudovanie lokálnej siete s parametrami CAT6 FTP v určených častiach objektu Grösslingová 35, Bratislava

28.1.2015

Predĺženie lehoty

do 4.2.2015, 10:00 hod

2015CAT6

Hlasové služby pevnej siete (CPV 6421) vrátane zriadenia príslušného pripojenia na adrese Grösslingová 35, Bratislava

26.1.2015

Predĺženie lehoty

do 4.2.2015, 10:00 hod

20150302TL