Verejná ochrankyňa práv zložila sľub

29.03.2017

Slovensko má od dnes novú verejnú ochrankyňu práv. Po zložení sľubu na Bratislavskom hrade sa ňou stala profesorka Mária Patakyová, ktorá vystriedala doterajšiu verejnú ochrankyňu práv Janu Dubovcovú.Jej ť-ročný mandát sa začína 29. marca 2017 a potrvá do roku 2022. Prejav verejnej ochrankyne práv zo skladania sľubu, spolu s oblastiami, na ktoré sa chce zamerať, nájdete nižšie. Celý životopis Márie Patakyovej si môžete prečítať TU.

FOTO: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

vážená pani predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky,

vážení hostia,

je pre mňa cťou, že môžem vystúpiť pred Vami pri príležitosti zloženia sľubu verejnej ochrankyne práv.

Žijeme v dobe, ktorá je charakterizovaná ako post-faktuálna a post-pravdivá, v dobe v ktorej sú na jednej strane životy ľudí ovplyvnené vo veľkej miere virtualitou a poznačené odcudzovaním v rámci globálnych procesov a na druhej strane aj materiálnym nedostatkom. V takomto prostredí sa jednou z najvážnejších výziev  stáva  zvyšovanie dôvery v štát, štátne orgány a inštitúcie.

Práve pre zvýšenie dôvery občanov v štát je nevyhnutné, aby občania videli na strane predstaviteľov štátu jednoznačnú vôľu zlepšovať situáciu v oblasti ľudských práv. Verím, že komunikácia, ktorú budem mať s orgánmi verejnej správy bude konštruktívna a moje upozorňovanie na porušovanie základných práv a odporúčania na zlepšenie systému sa stretnú s pozitívnym ohlasom.  Je nevyhnutné si uvedomiť, že očami a ušami právneho štátu je verejný ochranca práv, ktorý bol zriadený práve za účelom upozorňovania na zlyhania štátu a jeho orgánov, ale aj poskytnutia pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú.

Témy, ktorým sa mienim hlbšie venovať sa budú týkať najviac zraniteľných skupín obyvateľstva: detí, seniorov,  menšín, osôb so zdravotným postihnutím. Z pohľadu vecného  to budú témy zamerané na prístup ku vzdelaniu, prístup k pitnej vode, prístup k sociálnym službám, na dohliadanie proti neoprávnenému zasahovaniu do osobnej slobody, , prístup k súdnej a inej právnej ochrane, a v edukatívnej oblasti sa zameriam na realizáciu slobody prejavu najmä v podmienkach internetu.

Dámy a páni, som presvedčená, že Slovenská republika má záujem na zmysluplnej ochrane základných práv a slobôd, a preto sľub pred chvíľou zložený zaväzuje  k tomu, aby som vykonávala svoju funkciu nezávisle, apoliticky, nestranne a odhodlane.

Zobraziť všetky