Verejná ochrankyňa práv sa zúčastnila konferencie Siete európskych ombudsmanov

20.06.2017

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa po prvýkrát vo funkcii verejnej ochrankyne práv stretla s desiatkami ombudsmanov z celej Európy na konferencii Európskej siete ombudsmanov v Bruseli. Stretnutie sa uskutočnilo 19. až 20. júna 2017.

Na konferencii spoločne diskutovali o nových výzvach v ombudsmanskej práci, najmä o narastajúcom populizme v krajinách Európskej únie. Verejní ochrancovia práv sa zhodli, že je ich úlohou dozerať na to, aby orgány verejnej správy populistické snahy niektorých politických prúdov rozdeľovať občanov na tých, ktorým patrí viac základných práv a na tých, ktorým by mali byť základné práva obmedzené, vo svojej činnosti nepresadzovali.

Verejná ochrankyňa práv hovorila aj s Elenou Gentili z OECD o open governance, teda otvorenej správe vecí verejných, a o úlohe ombudsmana v tomto procese. OECD sa vo výskume, ktorý prezentovala pre ombudsmanov, pozrela aj na otvorenosť úradov ombudsmanov naprieč Európou. Témou bol aj Brexit, ktorý postihne najmä občanov únie bývajúcich vo Veľkej Británii a Britov žijúcich v krajinách EÚ. 
Zobraziť všetky