Verejná ochrankyňa práv prijala splnomocnenca vlády pre rómske komunity

08.11.2017

Rómske komunity potrebujú účinné riešenia. Zhodla sa na tom verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová spolu so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom. Počas prijatia sa rozprávali predovšetkým o bežiacom konaní Európskej komisie voči Slovensku pre prítomnú diskrimináciu vo vzdelávaní detí. Verejná ochrankyňa práv sa venovala aj téme základného práva na prístup k pitnej, zdravotne nezávadnej vody, ktorá stále nie je dostupná všetkým ľuďom na Slovensku. Ombudsmanka zároveň ponúkla Ábelovi Ravaszovi všetky doterajšie poznatky a navrhované opatrenia verejného ochrancu práv na implementáciu riešení. Mária Patakyová verí, že ich postupným zavádzaním sa zvýši kvalita života nielen Rómom, ale aj všetkých obyvateľov žijúcich blízko rómskych komunít. Pretože bez hygieny a prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu problém generačnej chudoby nevyriešime, len ho budeme replikovať ďalej.
Zobraziť všetky