Verejná ochrankyňa práv podala podnet na okresné súdy

18.04.2016

Verejná ochrankyňa práv podala podnety na okresné súdy. Súdy žiada, aby začali konania z úradnej moci súdu vo veci starostlivosti o maloleté deti, ktoré sú umiestnené v súkromnom detskom domove PETO.

Súkromný detský domov neposkytol súčinnosť verejnému ochrancovi práv v potrebnom rozsahu. Za týchto okolností nemožno s určitosťou potvrdiť, že základné práva detí sú v tomto zariadení dodržiavané. Preto je potrebné, aby pochybnosti o dodržiavaní základných práv detí preskúmal súd.

Tlačovú správu k podnetom verejnej ochrankyne práv môžete nájsť v sekcii Kontakt a servis pre média - Tlačové správy a vyhlásenia.
Zobraziť všetky