Verejná ochrankyňa práv na tlačovej konferencii informovala médiá a verejnosť o výsledkoch prieskumu bezbariérovosti vo verejných budovách

19.01.2017

Bezbariérovosť budov, v ktorých sídlia verejné inštitúcie, je dôležitým predpokladom rovnocenného prístupu ľudí k základným právam, preto téma bezbariérovosti bola prioritou verejnej ochrankyne práv väčšiu časť jej funkčného obdobia.

 Po tom, ako  sa s právnikmi Kancelárie v roku 2014 pozreli na stav bezbariérovosti v orgánoch verejnej správy a o rok neskôr na úradoch práce,  minulý rok zisťovali, ako sú pre zdravotne znevýhodnených občanov prístupné nemocnice, školy, policajné budovy a klientské centrá.Zo všetkých základných a stredných škôl, ktoré v rámci prieskumu v hlavnom meste navštívili, spĺňala požiadavku bezbariérového pohybu vnútri budovy iba SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím. Žiaci, študenti a ich rodičia si tak nemôžu slobodne vybrať školu, na ktorej budú študovať, pretože väčšina z nich je pre nich nedostupná. Posun v bezbariérovom prístupe je možné čiastočne vidieť na vysokých školách.V nemocniciach, kde je prirodzená potreba presúvať pacientov na lôžkach, sú na príchod osôb s telesným postihnutím pripravení lepšie ako v školách, avšak situácia pre zrakovo a sluchovo postihnuté osoby je v nich rovnako nevyhovujúca. Chýbajú zvukové informačné systémy, vodiace línie na podlahe či kontrastné označenie sklenených dverí pre slabozrakých.Pozitívne verejnú ochrankyňu práv prekvapili zistenia v policajných budovách a klientských centrách, v ktorých sa situácia príchodom reformy verejnej a štátnej správy odráža na prístupe k zdravotne postihnutým. V zabezpečovaní prístupu pre zrakovo a sluchovo postihnutých občanov však aj tu narazili na nedostatky.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky