Verejná ochrankyňa práv diskutovala na HUMAN FORE o tom, či je demokracia v ohrození

07.12.2016

Verejná ochrankyňa práv sa zúčastnila tretieho ročníka diskusného fóra HUMAN FORUM, nad ktorým zároveň prebrala záštitu. Tento ročník bola ústrednou témou fóra otázka: „Demokracia v ohrození?“.

Cieľom HUMAN FORA, ktoré organizuje občianska platforma „NIE V NAŠOM MESTE!“ je vytvoriť priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, občianskych aktivistov, študentov, učiteľov, novinárov, politikov, predstaviteľov cirkví ale aj pre širokú verejnosť, aby sa spoločne pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace so stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu a radikalizácie spoločnosti opodstatnená.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová diskutovala v pléne „Akým smerom sa vyvíja demokracia v európskej a slovenskej spoločnosti?“ spolu s Milanom Šagátom, riaditeľom VIA IURIS, Petrom Teremom, vedúcim Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie, a s Csillou Droppovou z občianskej iniciatívy „Nie v našom meste“.

"Je nesmierne dôležité nezabúdať na jedno z najtragickejších období Európy tak, aby sme už nikdy neposudzovali hodnotu ľudského života podľa rasy, náboženskej príslušnosti, národnosti či sexuálnej orientácie, ako to robili nacisti počas 2. svetovej vojny.

Dnes, keď sa časť spoločnosti radikalizuje a deklaruje snahu odkrajovať zo základných práv, je dôležité, aby zaznievali hlasy na ochranu základných práv a slobôd, a na ochranu všetkých hodnôt, ktoré rešpektujú dôstojnosť každého človeka a život v mieri," zdôraznila Jana Dubovcová.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky