Verejná ochrankyňa práv začala konať v prípade šičiek z vranovskej textilky

06.09.2012

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová dnes začala konanie na prešetrenie postupu orgánov verejnej správy v prípade spoločnosti Slotex Fashion, s.r.o. so sídlom vo Vranove nad Topľou.
Podľa verejnej ochrankyne práv je vážne podozrenie, že si kompetentné orgány verejnej správy už nejaký čas zrejme neplnili svoje povinnosti tak, ako mali. Preto prvýkrát v histórii úradu začína konanie z vlastnej iniciatívy na základe medializovaných informácií.
Kancelária verejného ochrancu práv v najbližších dňoch prešetrí postup príslušných orgánov verejnej správy vo vzťahu k spoločnosti Slotex Fashion, s.r.o. ako k zamestnávateľovi. Týka sa to najmä Sociálnej poisťovne a Daňového úradu SR a zamerajú sa predovšetkým na to, či tieto inštitúcie svojim postupom chránili, alebo naopak porušili základné práva zamestnancov spoločnosti. Ide predovšetkým o práva chránené článkami 35, 36 a 46 Ústavy Slovenskej republiky.
Zobraziť všetky