Zákazka

Zverejnené

Lehota na predkladanie ponúk

Na stiahnutie

Poskytovanie IT  služieb

27.11.2020

07.12.2020, 10.00 hod

Vyzva_ZsNH_Sluzby_IT_2020_3818_2020.pdf

Príloha_1_výzva_2020_3818.doc

Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb

20.11.2020

25.11.2020, 12.00 hod.

Vyzva_3944_2020_auto.pdf

Elektronický systém právnych informácií na obdobie 2021-2024

09.11.2020

16.11.2020, 15.00 hod.

1.  Vyzva_3904_2020_ESPI.pdf

2. Príloha_NAVRH_UCHADZACA_NA_PLNENIE_KRITERII.doc

Povinné zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel na obdobie 2020-2022

29.09.2020

06.10.2020

1. vyzva_ZsNH_2020_3661.rtf

2.vyzva_ZsNH_2020_3661_priloha_01_zoznam_vozidiel.rtf

3.vyzva_ZsNH_2020_3661_priloha_02_formular_ponuka.rtf

Koncepcia rozvoja IT a IS

27.04.2020

12.05.2020, 10.00 hod.

1.Vyzva_ZsNH_2020_2464.doc
2.
Priloha_2_opis.pdf
3.
Priloha_3_zmluva.pdf