Zákazka

Zverejnené

Lehota na predkladanie ponúk

Na stiahnutie

Koncepcia rozvoja IT a IS

27.04.2020

12.05.2020, 10.00 hod.

1.Vyzva_ZsNH_2020_2464.doc
2. Priloha_2_opis.pdf
3. Priloha_3_zmluva.pdf