Zákazka

Zverejnené

Lehota na predkladanie ponúk

Na stiahnutie

Povinné zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel na obdobie 2020-2022

29.09.2020

06.10.2020

1. vyzva_ZsNH_2020_3661.rtf

2.vyzva_ZsNH_2020_3661_priloha_01_zoznam_vozidiel.rtf

3.vyzva_ZsNH_2020_3661_priloha_02_formular_ponuka.rtf

Koncepcia rozvoja IT a IS

27.04.2020

12.05.2020, 10.00 hod.

1.Vyzva_ZsNH_2020_2464.doc
2. Priloha_2_opis.pdf
3. Priloha_3_zmluva.pdf