Zákazky s nízkou hodnotou 2019

Aktualizácia 15.11.2019

Zákazka

Zverejnené

Lehota na predkladanie ponúk

Na stiahnutie

Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní

15.11.2019

22.11.2019, 10.00 hod.

vyzva_ZsNH_2019_4070

Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní

16.10.2019

zrušené

vyzva_ZsNH_2019_2437